PROCOMZO: ניהול ידע בגובה העיניים של העובד

ידע הוא אחד המרכיבים בהצלחתו של כל ארגון, ולכן ניהול הידע הפנים ארגוני הוא אחת המשימות המשמעותיות המוטלות על ארגונים, ובפרט בעידן הדיגיטלי בו כל תהליכי העבודה הרוטיניים ממוכנים וממוחשבים.

השוק כיום רווי במערכות, פלטפורמות, כלים ובתי תוכנה מכווני ניהול ידע, אך לפני שנשאל את שאלת ה-"איך?", כלומר "איזו מערכת ניהול ידע להתאים לארגון?" ונצא לתהליך ארוך טווח של הטמעה, חשוב לשאול את שאלת ה-"למה?", להבין את האתגרים, לוודא שניהול הידע הארגוני יבוסס על מתודולוגיות ולכלול מטרות מוגדרות, ולא לשכוח את נקודת מבטו של העובד.

ניהול ידע ארגוני מתייחס ל-4 מטרות מרכזיות

 • שיתוף ידע בין בעלי תפקידים שונים, משלימים ומשיקים
 • שימור הידע הנצבר של עובדים קיימים ושל עובדים לקראת פרישה, במיוחד של מומחים בעלי ידע ייחודי
 • פיתוח ידע חדש שכולל הפקת לקחים ומהווה מנגנון התייעלות ושיפור ביצועים, פיתוח תמות מקצועיות, ומיקוד בחדשנות המבוססים על הידע הנצבר
 • הנגשת הידע בתוך הארגון ומחוצה לו

אתגרים בניהול הידע הארגוני

 • עובדי הארגון מחזיקים בידע מקצועי רב, אך גם בידע בלתי פורמאלי משמעותי, שאמנם מעשיר את נסיונם אך לרוב נותר בראשם של העובדים ולא מעובד לתוצר
        שימושי, כמו תובנות, לקחים, טיפים, תהליכי עבודה, שאלות ותשובות וכן הלאה
 •  ישנו צורך קבוע בשמירת הכשירות המקצועית של העובדים
 • הידע המקצועי הוא רב, בעיקר בארגונים בינוניים וגדולים, ומפוזר במאגרי ידע ארגוניים שונים
 • ישנו קושי באיתור פתרונות ספציפיים לצרכים מקצועיים שאינם בתחום המקצועי של העובד
 • ישנו קושי באיתור מומחים ומוקדי ידע שיימנעו את הצורך להמציא את הידע
 • הטמעת הלקחים והנהלים בארגון, תוך חיבור הידע לתהליכי עבודה קיימים

נעים להכיר: PROCOMZO   

PROCOMZO היא פלטפורמה ייחודית לשיתוף וניהול ידע פורמלי ובלתי פורמלי בארגונים בינוניים וגדולים, או בארגונים מבוזרים שמעוניינים בשיתוף ידע יעיל יותר, שמספקת פתרון לאתגרי ניהול הידע בעידן הדיגיטלי. מערכת הניהול פשוטה ומבוססת על קוד פתוח וכך מאפשרת גמישות בהתאמה לארגון. כמו כן, היא מותקנת על ענן מאובטח כך שאין צורך בשרת ייעודי.

איך זה עובד?

כל עובד בחברה מקבל מרכז ידע אישי (FEED) שמאפשר לו לשמור על כשירות מקצועית: ה-FEED מנגיש עבורו את הידע הקיים, מרכז עבורו את כל המידע שרלוונטי עבור התחום המקצועי שלו, מחבר אותו לדיונים מקצועיים עם עובדים מדיסציפלינות שונות, מאפשר לו לשתף ידע רלוונטי, לשאול ולענות על שאלות וכן לצבור מוניטין אישי מתגמל, שמוצג במערכת ניקוד IQ.

מערכת הניקוד בנויה על שיתוף של תובנות ומידע- ככל שעובד יענה על יותר שאלות כך יצבור ניקוד כמותי ואיכותי גבוה יותר. הניקוד יסייע להנהלה לאתר את המומחים המהווים מוקדי ידע ולתגמל אותם, על מנת לעודד את שיתוף הידע בארגון.

כך מאפשרת הפלטפורמה מעבר לשימור הידע המקצועי, גם שמירה על מעמד מקצועי לארגון, באמצעות זיהוי של פערי ידע בדוחות BI מובנים, איתור ותגמול מומחים וחילוץ של ידע בלתי פורמלי חבוי.

סיכום מנהלים: אתגר ניהול הידע בעידן הדיגיטלי

 • ניהול ידע עוסק ב-4 תחומים: שימור הידע, שיתופו, פיתוח ידע חדש והנגשתו בתוך הארגון ומחוצה לו
 • ניהול ידע נכון חייב לכלול מתודולוגיה מבוססת ולכוון למטרות מוגדרות, בפרט בעידן הדיגיטלי
 • האתגרים בניהול הידע הארגוני כוללים חוסר יכולת לחלץ את הידע הבלתי פורמאלי בו מחזיקים העובדים (כגון תובנות, לקחים, טיפים, תהליכי עבודה וכדומה);           קושי בשימור כשירותם המקצועית של העובדים; קושי באיסוף הידע ממאגרי ידע ארגוניים שונים ורבים, ועוד
 • PROCOMZO היא פלטפורמה ייחודית לשיתוף וניהול ידע פורמלי ובלתי פורמלי
 • המערכת מציגה לכל עובד מרכז ידע אישי (FEED) שמנגיש עבורו את הידע הרלוונטי עבורו, מחבר אותו לדיונים מקצועיים, מאפשר לו לשתף, לשאול ולענות על שאלות וכך לצבור מוניטין אישי מתגמל שמוצג במערכת ניקוד IQ. מערכת הניקוד מסייעת להנהלה לאתר את מוקדי הידע בארגון ולתגמל אותם כדי לעודד שיתוף